Chính sách bản quyền và thương hiệu

DataHome mong muốn người dùng của Nền tảng DataHome tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Người dùng đã tải lên nội dung đồng nghĩa với việc tuyên bố và bảo đảm rằng họ có quyền cho phép DataHome sử dụng nội dung đó trên Nền tảng của mình.

Nếu bạn vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác, nội dung của bạn có thể bị xóa hoặc tạm dừng một phần hoặc toàn bộ. Trong các trường hợp cụ thể và theo chính sách của chúng tôi, quyết định của chúng tôi là vô hiệu hóa và / hoặc chấm dứt tài khoản của những người dùng liên tục vi phạm hoặc bị buộc tội liên quan đến việc vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Nếu bạn chắc chắn rằng các tài liệu được lưu trữ bởi DataHome vi phạm bản quyền hoặc quyền thương hiệu của bạn, bạn (hoặc đại lý của bạn) có thể gửi cho chúng tôi một thông báo yêu cầu xóa tài liệu hoặc truy cập vào tài liệu đó. 

Thông báo phải bao gồm các thông tin sau: 

Xin lưu ý rằng DataHome sẽ không trả lời các khiếu nại không đáp ứng các yêu cầu này. Các yêu cầu này được hướng dẫn bởi Đạo luật bảo vệ bản quyền kỹ thuật số (Digital Millennium Copyright Act - DMCA). Nếu DataHome xác định rằng các tài liệu bị cáo buộc vi phạm bản quyền hoặc quyền thương hiệu của bạn không yêu cầu loại bỏ, DataHome sẽ xóa những tài liệu đó theo lệnh của tòa án tuyên bố nội dung hoặc sử dụng tài liệu bất hợp pháp.

Nếu bạn tin chắc rằng một thông báo vi phạm bản quyền đã bị gửi sai cho bạn, DMCA cho phép bạn gửi cho chúng tôi thông báo phản đối. 

Thông báo phản đối phải bao gồm các thông tin sau: 

Thông báo và thông báo phản đối về khiếu nại vi phạm bản quyền trên Nền tảng DataHome phải đáp ứng các yêu cầu theo luật định hiện hành do DMCA áp đặt và phải được gửi đến đại lý được xác định dưới đây. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến ​​cố vấn pháp lý của mình trước khi gửi thông báo vi phạm bản quyền hoặc thông báo phản đối. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng có thể có hình phạt cho các khiếu nại sai theo DMCA.

Địa chỉ nhận thông báo về hành vi xâm phạm

copyright@DataHome.vn

 

Khiếu nại DMCA 

 

DataHome 

 

Tòa nhà Asuva, số 9A/396 đường Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Tel: 0978 07 99 62

Email: lienhe@datahome.vn

 

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn biểu mẫu gửi điện tử sau đây để gửi yêu cầu gỡ xuống: Mẫu yêu cầu. Để xử lý nhanh nhất, xin vui lòng sử dụng mẫu này.